Atatürk’ün hazırlattığı hutbeler; Ticaret

Atatürk'ün hazırlattığı hutbeler; Hutbe 19

<Atatürk’ün hazırlattığı hutbeler; Ticaret

"Nisa Suresi 29: 'Ey iman edenler, karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması müstesna, mallarını bâtıl (haksız ve haram oylar ile aranızda alıp vererek yemeyin ve kendinizi öldürmeyin) şüphesiz Allah sizi esirgeyecektir.'

Cemaat-i Müslimîn! Allah-u Teâlâ Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki:
 
'Ey müminler! İki tarafın rızası ile yapılan meşru ticaretin dışında, gasp, sirkat (yani çalmak) ve kumar gibi şer'an ve aklen reddedilmiş olan vasıtalarla birbirinizin malını yemeyiniz!'
 
Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: 'Doğru olan tacir, ahirette peygamberlerle, sadıklarla şehitlerle beraberdir.'
 
Ne büyük bir mertebedir bu. Ticarete teşvik hususunda daha birçok hadis-i şerif vardır.
 
Yukarıdaki yazıda emredildiği gibi dürüst ticaretçiler şehitlerle beraberdir. Buradan anlaşıldığı gibi tüccarın çalışması vatana, millete çok faydalıdır. Çünkü bu tüccarlar, işadamları ekmek kapısıdır. Birçok insan hem meslek bulur, hem ekmek. Vatana millete çok faydaları vardır iyi ve dürüst ticaret yapanların. Onlar, sadıklarla şehitlerle beraberdir."
 
Hutbe 24: Öksüzleri himâye etmek
 

 
"Duha 9: 'Sakın yetime zülüm ve kötü muamelede bulunma.'
 
Ey cemaat-i Müslimîn! Allah-u Teâlâ Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki:
 
'Öksüzü incitme, kimsesiz çocukların haklarına tecavüz eyleme, onları perişan bir halde bırakma.'
 
Resûl-i Ekrem Efendimiz de buyuruyor ki: 'Allah'ın katında sizin hanelerinizin en sevimlisi, içinde öksüze ikram edilen hanedir.'
 
Efendimiz, diğer bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: 'Kalbinin ferahlanmasını, muhtaç olduğun şeyin gerçekleşmesini arzu edersen, yetime merhamet et, onun başını okşa, arkasını sığa, yemeğinden yetime yedir. Sahip olduğun nimetlerden yetimi faydalandır. Böyle yaparsan kalbin yumuşar, kalbinden kasvet gider, yumuşaklık ve ferahlık meydana gelir; ihtiyacını elde eder, maksadını gerçekleştirirsin.'
 
Ey Müslümanlar!
 
Allah'ın emirlerine, Peygamberin nasihatlerine iyi kulak veriniz! Yetimlerin hukukuna riayet ediniz, onlara şefkat ve merhamet nazarıyla bakınız. Onlara şefkatli bir baba gibi davranınız.
 
Bilirsiniz ki yetimlere yardım etmek ve destek olmak, çeşitli şekillerde gerçekleşir: Yetimlerin yiyip içecekleri şeyleri temin etmek, yardımdır. Tahsil ve terbiyelerine bakmak yardımdır, onları koruyan hayır kurumlarına destek olmak yardımdır. Sözün kısası bunlar pek güzel, pek övülmüş birer insanî görevdir. Allah'ın rızası için yapılan yardımlar Allah'ın indinde asla boşa gitmez." (Prof. Dr. Haydar Baş, Hoş Geldin Atatürk eseri) H; AknAydn