‘Bizi desteğinden uzak düşürme’

H. OKAN EGESEL

İmam Seccad (a.s) bir münacaatında şöyle buyurmuştur: "Allah'ım! Bu dünyada hep gam, üzüntü, sıkıntı, bela; ahirette ise hesap ve ceza vardır. O halde huzur ve genişlik nerededir?

<‘Bizi desteğinden uzak düşürme’


Allah'ım! Emrim olmadan beni yarattın ve iznim olmadan beni öldüreceksin. Üzerimde, beni aldatarak belalara ve zorluklara sürükleyen güçlü bir düşman karar kıldın ve 'kendini koru' diye buyurdun. Eğer Sen beni korumazsan ben nasıl korunayım?"
İmam Seccad (a.s) yine şöyle buyurmuştur: "Allah'ım! Senin gücün dışında hiçbir gücüm ve kuvvetim yok. Dünyanın tatsızlıklarından sadece Senin korumanla kurtulabilirim. O halde yetkin hikmetin ve etkili meşiyyetin hakkı için Senden diliyorum; beni kendi cömertliğinden başkasına havale etme. Beni belalardan koru ve günahlardan masum kıl."
İmam Zeyn'ul Abidin (a.s) hakeza şöyle buyurmuştur: "Allah'ım! Bizi himayetinden nasipsiz kılma ve bizi desteğinden uzak düşürme. Dergâhının has varlıkları olan meleklerin ve iyi kulların hakkı için Senden bizleri helak olmaktan kurtaracak ve afetler karşısında bize kalkan olacak bir koruyucu karar kılmanı diliyorum. Bizlere ismet ve korumanın sığınağında yer ver."
İmam Zeyn'ul Abidin (a.s) bir duasında şöyle buyurmuştur: "Allah'ım! Bizleri, hile ve aldatma çukurlarını bizler için hazırlayan bir yere yerleştirdin. Bu yurdun debdebesinden ve süslerinden Sana sığınırım. Allah'ım! Bizi bu yurda ve aldatıcılığına itinasız kıl. Başarı ve korumanla bizleri ondan salim kıl."
İmam Zeyn'ul Abidin (a.s) hakeza bir münacaatında şöyle buyurmuştur: "Allah'ım! Muhammed'e ve Ehl-i Beyt'ine selam gönder. Bizleri önden ve arkadan, sağdan, soldan ve her taraftan Sana isyandan alıkoyacak, bizlere Sana itaate hidayet edecek ve bizleri Senin muhabbetin yolunda işleyecek bir şekilde koru."
İmam Zeyn'ul Abidin (a.s) hakeza şöyle buyurmuştur: "Beni tevbe ile temizle, ismet ile teyid et ve afiyetle (belalardan koruyarak) ıslah et."
İmam Zeyn'ul Abidin (a.s) yine şöyle buyurmuştur: "Allah'ım! Nefsimden, onu azaptan kurtaracak şeyleri kendine al, onu ıslah ve doğruluğa sürükleyecek şeyleri bana bırak. Zira Sen korumadığın takdirde nefsim helak olmaya mâruzdur."
İmam Zeyn'ul Abidin (a.s), Arefe günü duasında şöyle buyurmuştur: "Bana, Senin haşyetinden (heybet ve azametinden) beni sana yakınlaştıracak, haramlarını işlemekten alıkoyacak, beni büyük günahların esaretinden özgür kılacak ve beni isyanın çirkinliklerinden temizleyecek bir ismet (korunma) bağışla." (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).